تاریخچه برنج هاشمی

برنج هاشمي

 اقاي یوسف هاشمی شالیکاری شمالي است  که یک خوشه برنج آن تبديل به میلیون ها خوشه برنج شد. اين خوشه برنج كه هاشمي نام دارد .در نیمی از شالیزارهای کشور کشت می شود ولي باني ان را  کسی نمی شناسد.

نوع برنج  هاشمی كه سال هاي زيادي است همه مردم ایران آن را می شناسند، در سطح بسيار زيادي از شالیزارهای شمال  کشور کشت می شود.

این شالیکار اين  توفیق را داشت که به همت سازمان جهادکشاورزی گیلان پس از 30 سال، برای اولین بار درهفته جهادکشاورزی ازاو  تجلیل بعمل آید و به جامعه شناسانده شود .

او   اولین بار با  شناسایی یک خوشه در مزرعه شالیزار خود، پی به رقمی برد که امروزه میلیون ها خوشه آن در دستان زنان و مردان کشاورز ایرانی دست به دست می چرخد و زيبايي بخش ،شالیزارهای سبز شمال و سراسر  کشور شده است.

تا امروز بسیاری افراد  گمان می کردند که  رقم محلی برنج  هاشمی  حتماً در یکی از موسسات تحقیقاتی برنج و با  هزینه های بالا و با استفاده از دستاوردهای علمی محققان کشورهای ديگر  در کشور ما ترویج یافته و در ردیف پرفروش ترین رقم برنج های کشور درآمده است. در صورتي كه اين طور نمي باشد .

اقاي یوسف هاشمی کشاورزی مي باشد،  متولد 1327 ساکن روستای چاپارخانه خمام از توابع شهرستان رشت و سواد خواندن و نوشتن ندارد.

او اولین بار در سال 1364 متوجه یک خوشه برنج دانه درشت در مزرعه سه هکتاری خود شد و ان را از سایر خوشه ها جدا و به عنوان تخم جو برای سال بعد  نگهداری کرد.

او چهار سال از این خوشه ها به عنوان تخم جدا و نگهداری  مي کرد. زماني كه  صاحب شاليکوبی متوجه شد که این فرد رقمی را به کارخانه می آورد که با بقیه برنج ها متفاوت است و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته، اسم هاشمی بر آن نهاد.

به تدریج شهرت این برنج از روستا به روستای دیگر و سپس در سطح کشور پخش شد و هم اکنون از  پر مصرف ترین برنج های کشور بشمار می رود.

به گفته کارشناسان؛ نوع  هاشمي در حال حاضر بيشترين  کشت برنج گیلان را تشکیل می دهد و از حدود 600 هزار هکتار اراضی شالیزاری کشور، 250 هزار هکتار آن زیرکشت برنج  هاشمی قرار دارد.

اقاي هاشمی می گوید: در آن زمان کشت عمده برنج در گیلان دو رقم خزر و بی نام بود.

در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان  گیلان،  بنا به دستور رییس سازمان جهادکشاورزی گیلان این  رقم برنج به اسم اقاي هاشمي  ثبت شد  تا ايشان  بتواند از مزایای معنوی آن برخوردار شود.

پایه ارقام برنج  هاشمی، رقم محلی بینام است اين رقم  در هر هکتار بیشتر از ارقام محلی دیگر محصول می دهند.